5 mei 2017

Wat is een goede vitamine D-waarde?

Als je denk dat je een vitamine D-tekort hebt dan kun je de vitamine D waarde laten bepalen in het bloed. Maar wat is dan een goede waarde? De meningen hierover lopen soms uiteen. We zetten een aantal adviezen op een rij.

Vitamine D is een belangrijke vitamine die een rol speelt bij sterke botten, tanden en spieren en het zorgt mede voor een goede weerstand. Maar vitamine D lijkt nog meer te doen. Zo wordt vitamine D bijvoorbeeld ook in verband gebracht met depressies, zwangerschapsvergiftiging en astma.

Om het lichaam te laten profiteren van het effect van vitamine D is het belangrijk voldoende van deze vitamine binnen te krijgen, aan te maken in de huid onder invloed van zonlichten en in je lichaam op te slaan. Of je voldoende vitamine D in je lichaam hebt, kun je het vitamine D gehalte in je bloed laten bepalen door je huisarts.

De juiste bloedwaarde?

Om te bepalen of je genoeg vitamine D in je lichaam hebt (vitamine D-status), wordt het 25-hydroxyvitamine D bepaald. Vitamine D die je via voeding binnenkrijgt of door zonlicht in de huid wordt aangemaakt, wordt in de lever omgezet in 25-hydroxyvitamine D. Deze vorm is niet actief in het lichaam maar het gehalte in het bloed is wel geschikt om vast te stellen of je genoeg vitamine D in je lichaam hebt.

Wat een goede bloedwaarde is, is echter niet eenduidig. Ziekenhuizen en laboratoria hanteren verschillende optimale waarden, die variëren van 50 tot 200 nmol/l.

Als we kijken wat de (inter)nationaal adviezen zijn, zien we ook daar verschillen.

De Gezondheidsraad houdt een waarde aan van 30 nmol/l.1 Het risico op Engelse ziekte neemt toe, naarmate het serum 25OHD-gehalte onder de 30 komt. Boven deze streefwaarde is bij een voldoende calciuminname het risico op rachitis minimaal. Voor personen boven de 70 jaar is de waarde vastgesteld op 50 nmol/l.

De EFSA (Europese Voedsel en Warenautoriteit) houdt een waarde aan van 50 nmol/l voor alle leeftijdsgroepen.2 Bij deze waarde houdt de EFSA niet alleen rekening met de effecten op botten en spieren, maar ook met de negatieve gevolgen die een lage bloedwaarde kan hebben op de zwangerschap.

 

Ook het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) houdt een waarde aan van 50 nmol/l voor gezonde botten en algehele gezondheid.

 

Wetenschappers zijn het dus niet eens wat een ‘goede’ vitamine D-status is. Daarnaast is ook niet duidelijk of hogere vitamine D-waarden in het bloed een positieve bijdrage levert aan onze gezondheid. Hiervoor is meer wetenschappelijk onderzoek nodig.

 

Conclusie

 

(Inter)nationaal worden verschillende grenswaarden gehanteerd als het gaat om een optimale vitamine D-status (waarde in het bloed). Een waarde van 50 nmol/l lijkt een minimale ondergrens om problemen met botten en zwangerschap te voorkomen. Hogere waarden heeft mogelijk andere positieve gezondheidseffecten, maar verder onderzoek hiernaar is noodzakelijk.

 

Bronnen:

1.     Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15.

2.     EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Dietary reference values for vitamin D. EFSA Journal 2016;14(10):4547

3.     Ross, A.C. et al. The 2011 Report on Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D from the Institute of Medicine: What Clinicians Need to Know. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jan; 96(1): 53–58.


 

 

Deel: