Nederlandse 50-plusser slikt te weinig vitamine D

  Nieuws

In november 2018 presenteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2012-2016. Deze VCP brengt in kaart wat Nederland eet en drinkt en wat het gebruik is van voedingsstofsupplementen, waaronder vitamine D. De Gezondheidsraad adviseert vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 extra vitamine D te slikken. Uit de VCP blijkt echter dat een minderheid van deze groep dat ook daadwerkelijk doet.

Waarom vitamine D slikken?

Gedurende je hele leven maak je bot aan en breekt je bot af. Tot ongeveer je 45e jaar maak je meer bot aan, dan je afbreekt. Maar daarna is de botafbraak groter. Dat we voldoende ‘kalk’ (calcium) nodig hebben voor sterke botten is algemeen bekend. Maar daarnaast hebben we ook voldoende vitamine D nodig om deze calcium ook op te nemen in ons lichaam.

Vitamine D wordt in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht. Uit onderzoek blijkt dat de huid steeds minder vitamine D aanmaakt naarmate we ouder worden. Mede daarom adviseert de Gezondheidsraad vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 jaar extra vitamine D te slikken.

Advies onvoldoende opgevolgd

Het advies van de Gezondheidsraad wordt door 50-plussers echter onvoldoende opgevolgd, zo blijkt uit de meest recente VCP. Van de vrouwen tussen de 50-69 jaar slikt slechts de helft een vitamine D-supplement. En dat alleen in de winter. In de rest van het jaar doet slechts 35% dit. Bij mannen en vrouwen van 70-79 jaar is dit nog minder. Van de mannen slikt slechts een kwart een supplement in de winter en nog geen 1 op de 5 in de rest van het jaar. Bij de vrouwen in deze leeftijdscategorie slikt ongeveer 1 op de 3 een supplement.

Hoeveel vitamine D?

Hoeveel vitamine D je nodig hebt op welke leeftijd, kun je lezen op de pagina ‘hoeveel heb ik nodig?’. Vrouwen boven de 50 jaar en mannen boven de 70 jaar hebben extra vitamine D nodig: vrouwen boven de vijftig 10 microgram per dag, vrouwen én mannen boven de 70 jaar 20 microgram. Dit advies geldt het hele jaar door, dus niet alleen in de winter.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruik van (vitamine D-)supplementen of wat Nederlanders eten en drinken? Kijk dan op www.wateetnederland.nl.