Disclaimer

De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld. Het Vitamine Informatie Bureau aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, in enig opzicht verband houdt met, of het gevolg is van het gebruik van www.vitamine-info.nl of van www.vitamine-info.nl is verkregen.

Het is niet toegestaan om informatie van deze site te gebruiken voor commerciële doeleinden en in verband te brengen met een specifiek product of merk.

Het Vitamine Informatie Bureau streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Deze website bevat links naar andere sites. Het Vitamine Informatie Bureau is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult of die u op een andere manier aan het Vitamine Informatie Bureau beschikbaar stelt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De site van het Vitamine Informatie Bureau bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren.

Deel: