Vitamine B6: de feiten op een rij!

  Professionals

We krijgen bij het Vitamine Informatie Bureau regelmatig vragen over vitamine B6. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het langdurig gebruik van zeer hoge doseringen kan leiden tot klachten van het zenuwstelsel, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Maar hoe zit het precies?

Vitamine B6 (pyridoxine) is belangrijk voor de weerstand en de spijsvertering. Daarnaast speelt het een rol bij de vorming van rode bloedcellen. Het is van belang voor de energievoorziening. Vitamine B6 zorgt verder voor een goede werking van het zenuwstelsel.

Waar zit vitamine B6 in?

Goede bronnen van vitamine B6 zijn vlees, eieren, vis, graanproducten, aardappelen en peulvruchten. Groenten, melk en kaas bevatten vitamine B6 in kleinere hoeveelheden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B6 is voor volwassen mannen en vrouwen (19-50 jaar) vastgesteld op 1,5 milligram. Dit komt overeen met zes sneetjes volkorenbrood. Omdat B6 zo breed aanwezig is in tal van voedingsmiddelen, komen tekorten in Nederland feitelijk niet voor. Uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP): mannen krijgen 1,4 tot 2,2 mg per dag binnen en vrouwen 1,3 tot 1,8 mg per dag. Voor nagenoeg iedereen voldoende dus.

Teveel vitamine B6

Voor vitamine B6 is in Europa een veilige bovengrens vastgesteld van 25 mg per dag. Deze hoeveelheid staat gelijk aan maar liefst 10 kilo aardappelen of 65 bananen. Die bovengrens heeft in Nederland nog niet geleid tot een maximum hoeveelheid voor vitamine B6 in supplementen. Er is discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid om in de warenwet een maximum op te nemen voor de hoeveelheid B6 in supplementen. Dat is lastig, vanwege het ontbreken van eenduidig wetenschappelijk onderzoek. In de VS ligt de bovengrens bijvoorbeeld op 100 mg. Dat de grenzen zo uiteenlopen heeft te maken met de discussie over het wetenschappelijk onderzoek dat bruikbaar is voor het bepalen van de bovengrens. Het blijkt erg moeilijk om de relatie vast te stellen tussen supplementgebruik en de kans op bijwerkingen. Effecten die mogelijk kunnen optreden bij het zeer langdurig dagelijks gebruik van hoge doseringen zijn van neuropathische aard, zoals tintelende handen en voeten.

Maar de situatie is nogal ingewikkeld. Niet iedereen met een hoge vitamine B6 waarde in het bloed heeft neuropathische symptomen, terwijl de B6 waarden van mensen die symptomen rapporteren niet altijd sterk verhoogd zijn. De Wetenschappelijke Adviesraad van het Vitamine Informatie Bureau verzamelde vitamine B6 gegevens van honderden patiënten in het AMC en UMCG. Symptomen die op een teveel aan vitamine B6 lijken te duiden, kunnen mogelijk ontstaan door het gelijktijdig gebruik van vitamine B6 met meerdere medicijnen. Ook zou het kunnen zijn dat een hoge inname van vitamine B6 een bestaand tekort aan vitamine B12 versterkt. Vooralsnog ontbreekt een eenduidige verklaring. Daarom is het lastig om te bepalen in hoeverre klachten daadwerkelijk te maken hebben met het langdurig gebruik van vrij verkrijgbare, hoog gedoseerde supplementen met vitamine B6.

Optimale veiligheid

Het Vitamine Informatie Bureau pleit voor optimale veiligheid bij het gebruik van supplementen, in het bijzonder wanneer die vrij verkrijgbaar zijn. De feitelijke situatie in Nederland geeft geen reden tot enige ongerustheid over vitamine B6. Tekorten komen niet voor, bijna niemand overschrijdt de veilige bovengrens. Het Vitamine Informatie Bureau houdt als veilige bovengrens van 25 milligram aan.

Multivitamines

In normaal gedoseerde multivitamine-supplementen zit ook vitamine B6. Daarbij gaat het altijd om doseringen die zeer ver onder de veilige bovengrens liggen. Op onze website en in al onze andere communicatie adviseren wij consumenten om goed op de verpakking van een supplement te kijken. Er kunnen medische redenen zijn om te kiezen voor een hoge dosering. Dit dient altijd te gebeuren in overleg met de huisarts of specialist.